OPŠTI STANDARDI ZA PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA NA E-COMMERCE PRODAJNOM MESTU ZLATARE STANIMRIOVIĆ

U ovom poglavlju su definisani svi opšti zahtevi, preporuke i ograničenja koja predstavljaju Standarde koje treba da zadovolji e-commerce prodajno mesto ZLATARE STANIMIROVIĆ prilikom prihvatanja platnih kartica. Primena standarda od strane ZLATARE STANIMIROVIĆ obezbeđuje minimizovanje rizika od finansijskih gubitaka proisteklih iz eventualnih reklamacionih postupaka iniciranih od strane Korisnika platnih kartica zbog nesporazuma oko uslova kupovine između ZLATARE STANIMIROVIĆ i Korisnika.

OBAVEZNE INFORMACIJE NA E-COMMERCE PRODAJNOM MESTU

ZLATARA STANIMIROVIĆ je obavezan da kupcu predoči, kao i da vodi računa o aktuelnosti i istinitosti informacija navedenih u nastavku.

OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

ZLATARA STANIMIROVIĆ na e-commerce prodajnom mestu klijentima i korisnicima predočava podatke o svom poslovnom identitetu:

  • pun naziv pravnog subjekta – ZLATARSKA RADNJA M&M STANIMIROVIĆ MILOŠ STANIMIROVIĆ PR NIŠ
  • adresa- Trg Svetog Save br. 5c, Niš
  • delatnost i šifra delatnosti 3212 – proizvodnja nakita i srodnih predmeta
  • matični broj – 52527830
  • poreski broj – 100341959
  • web adresa – www.zlatarastanimirovic.rs
  • kontakt telefon
  • kontakt e-mail

TAČAN OPIS PONUĐENIH ROBA I/ILI USLUGA

ZLATARA STANIMIROVIĆ na e-commerce prodajnom mestu klijentima i korisnicima  predočava tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga, uključujući cenu istih izraženu u valuti transakcije – dinar (RSD).

IZJAVA O KONVERZIJI

Ako su na e-commerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) ZLATARA STANIMIROVIĆ predočava sledeću Izjavu o konverziji :

„Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

„All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD. The amount your credit card account will be charged for is obtained through conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.“

KONTAKT PODACI – KORISNIČKI SERVIS

ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči kontakt podatke (adresu, broj telefona i e-mail adresu) na koje se korisnici/kupci mogu obratiti kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine.

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis načina dostave robe i eventualnih ograničenja, sa posebnim akcentom na rok dostave kupljene robe i način zaduživanja računa.

ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe kranjem korisniku.

POLITIKA REKLAMACIJA

ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasne i nedvosmislene uslove reklamacija – plaćanja, naknade, povraćaj novaca i/ili robe sa opisom procedure ukoliko dođe do reklamacije.

ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da jasno predoči uslove (razloge, rok i sl.) pod kojim se roba/usluga može otkazati, odnosno vratiti roba i otkazati usluga, kao i postupak otkaza, i eventulane troškove ograničenja i otkaza robe/usluge.

IZJAVA O PRIVATNOSTI KORISNIKA  (radi ZAŠTITE PRIVATNOSTI KORISNIKA)

ZLATARA STANIMIROVIĆ na e-commerce prodajnom mestu predočava izjavu o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju sa bližim obrazloženjem razloga, modela i načina postupanja sa prikupkjenim ličnim podacima. Korisnicima/kupcima se ostavlja mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem njihovih ličnih podataka na korišćenje trećim osobama ili kompanijama.

ZLATARA STANIMIROVIĆ saopštava svojim klijentima sledeću Izjavu o privatnosti:

„U ime ZLATARE STANIMIROVIĆ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Da ćemo prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje   informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ZLATARE STANIMIROVIĆ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

IZJAVA O NAČINU ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI (radi ZAŠTITE  POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI)

ZLATARA STANIMIROVIĆ na e-commerce prodajnom mestu predočava opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji.

ZLATARA STANIMIROVIĆ saopštava svojim klijentima sledeću Izjavu o načinu zaštite poverljivih podataka o transakciji :

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

IZJAVA O  POVRAĆAJU SREDSTAVA

ZLATARA STANIMIROVIĆ na e-commerce prodajnom mestu predočava jasan i detaljan opis načina povraćaja sredstava, te da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije.

ZLATARA STANIMIROVIĆ saopštava svojim klijentima sledeću Izjavu o načinu poraćaja sredstava:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ZLATARA STANIMIROVIĆ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.